Обучение за прилагане на Саарландския метод се проведе в Югоизточно държавно предприятие, на територията на Държавно горско стопанство - Кости и Държавно горско стопанство - Царево. Лектор на проявата е д-р инж. Мартин Борисов, водещ лесовъд за метода в страната ни. 

Ловният съвет към Изпълнителната агенция по горите прие резултатите от пролетната таксация за състоянието на дивечовите запаси и плана за ползване на дивеча за 2024 г. на проведеното първо за тази година заседание.

Страница 1 от 139