Ръстът на ипотечния кредит става все по-обезпокоителен. За последните 12 месеца до края на декември 2023 г. общият размер на отпуснатите от банките ипотечни кредити за домакинствата нараства с 20,5%.

Самоучастието на домакинствата в България във втория етап от програмата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд за апартамент от 60 кв. м в блок с разгъната застроена площ (РЗП) от 4400 кв. м би излязло средно около 5100 лева на домакинство, сочат предварителните разчети от първия етап на процедурата.