Почти няма акули в траловете

Акулите все по-рядко попадат в траловете. През последните години има тенденция техният брой да намалява. Реална статистика обаче няма и експертите не могат да дадат отговор на въпроса с колко е спадът.

„Имаме данни само от нашия риболов, колегите от другите държави не съобщават такива и няма как да направим сравнение. Като взема предвид 2006-2007 година спрямо сега, има драстично намаляване. Преди имаше акули почти във всеки трал, а сега почти няма. По това може да се съди. Иначе целенасочено изследване няма“, обясни доц. Виолин Райков от Института по океанология към БАН. 

Друг фактор за намаляване на акулата е и ниската соленост на водата в Черно море.

Райков обясни, че акулата е вид, който, когато не се размножава, се движи единично и няма струпвания. Тогава трудно може да се улови. В периода на размножаване обаче те са на големи групи - обикновено под 40 метра дълбочина. Тогава са удобни за хващане.

„В цялото Черно море видът намалява и е уязвим на риболова и екологичното състояние. Самата акула е доста активен хищник и може да се намери, където има хранителна база“, обясни още ученият.