ДП „Пристанищна инфраструктура“ стартира проекта за удълбочаване на пристанищен терминал Бургас-запад. Договорът с Изпълнителя е подписан и до дни предстои да започне работа.