Живко Табаков, създателят на гражданско движение БУРГ, който е бивш общински съветник и депутат, сформира широко политически обединение под наименованието местна коалиция „Левицата“, днес регистрира листата на кандидатите за общински съветници и кмет в РИК Бургас.

Партия ГЕРБ регистрира в ОИК – Бургас листата си с кандидати за общински съветници и за кметове на населени места, които ще участват в предстоящите местни избори на 29 октомври. 

Страница 1 от 453