Ж.п. гара - Айтос посреща и изпраща стотици в занемарена и неугледна сграда, боядисвана и обзавеждана в годините на ранния социализъм. Пътниците избягват да влизат в чакалнята, а в тоалетната , за да се влезе, пътникът трябва да е въоръжен с противогаз и гумени ботуши.

13 маймуни, използвани за атракция, са конфискувани и настанени в зоопарка в Айтос в рамките на един месец. МОСВ ще решава къде ще бъдат настанени приматите за постоянно отглеждане.Зоопаркът на Айтос отглежда 15 собствени маймуни и няма ресурс да поеме повече. 

30 млн.лева безвъзмездна финансова помощ за изграждане на пречиствателна станция в града са безвъзвратно изгубени. Айтос не е включен и  в новия програмен период в програмата на МОСВ за изграждане на пречиствателна станция.