Заключителна международна конференция „Иновативни подходи и технологични решения за осигуряване на устойчивост на превантивните мерки срещу бедствия Черноморския басейн“ бе проведена днес в Бургас, в конферентаната зала на хотел „България“.