Българските туристически и риболовни сектори ще предприемат всички позволени от закона действия за неприемане на лобистки и вредни за икономиката и природата лобистки законопроекти или поправки в съществуващи закони. Това се посочва в позиция на Българската асоциация на заведенията по повод Законопроекта за енергия от възобновяеми енергийни източници в морските пространства.

"От 1 юли отпада ролята на обществения доставчик, която играеше НЕК. Това няма да дава възможност на крайните снабдители да създават възможност за по-ниска нощна тарифа. Евтината енергия е в обедните часове на денонощието, защото тогава фотоволтаичните централи произвеждат най-много електрическа енергия", коментира бившият служебен зам.-министър на енергетиката Еленко Божков в "България сутрин".

Икономическият и социален съвет прие анализ за причините, факторите и тенденциите за наличието и обхвата на групата на така наречените „работещи бедни“, както и препоръки и предложения за законодателни промени за ограничаване на това явление.

Милиони левове печелят хора без работа, стоейки си вкъщи, от френска безработица. Въпреки че обезщетенията са напълно законни, те се получават по схема, а хората взимат средно по 1850 лева на месец цяла година само след 3 работни дни във Франция.

Депозитите на бизнеса вече почти стигат 43 млрд. лева, по данни на БНБ към края на януари 2024 година. В сравнение със същия месец на 2023 г. те се увеличават със 7.6% (9% годишно повишение през декември 2023 година).

Страница 1 от 456