Валидността на електронна карта за ваучери - bcard e-vouchers, бикарта, в повечето случаи е валидна за 5 години, а самите ваучери, които се зареждат всеки месец, са с едногодишна валидност. Бикартите предлагат на клиентите сайтове, където могат да проверят всеки ваучер, с каква валидност и винаги се ползват първо постъпилите суми.

Мерките, предложени в актуализирания план „Енергетика и климат“, които предвиждат по-високи данъци за старите автомобили, забрана за внос на стари дизелови коли и ефективно централизирано топлоснабдяване, изискват значителни финансови ресурси, не само от енергийните предприятия, но и от потребителите.