Журналистът Асен Генов е получил мистериозно обаждане от банка, целящо да получи информация за негови сметки. Гласът в слушалката е заявил, че от неговата банкова сметка е нареден превод за сумата от 2000 лева към сметка на съответната банка.

 

Борбата с бракониерството в сладководните водоеми и в Черно море е ежедневна. Към акциите срещу нерегламентирания улов, които са съвместни с полицията, могат да се ползват и дронове, но за тях е нужно финансиране по проекти.